Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

ftxozä si (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): ftʼo.ˈzæ si
Dutch: vieren
English: celebrate
Bron: Frommer (24.07. 2011)
naviteri.org

toevoegsel

ftxozä s·am·i PST verleden tijd
ftxozä s·ìm·i PST nabij verleden (is net gebeurd)
ftxozä s·ìy·i FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
ftxozä s·ay·i FUT toekomende tijd
ftxozä s·ol·i PFV voltooid verleden tijd
ftxozä s·er·i IPFV onvoltooid verleden tijd
ftxozä s·iv·i SJV subjunctief, aanvoegende wijs
ftxozä s·eiy·i LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
ftxozä s·äng·i PEJ pejoratief (negatieve connotatie)