căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

ftxozä si (Verb, intranzitiv)

Pronunție (IPA): ftʼo.ˈzæ si
Romania: celebra
sărbători
English: celebrate
Sursă: Frommer (24.07. 2011)
naviteri.org

Exemple de Affixe

ftxozä s·am·i PST Preterit
ftxozä s·ìm·i PST Nuperitiv
ftxozä s·ìy·i FUT Previitor
ftxozä s·ay·i FUT Viitor
ftxozä s·ol·i PFV Perfectiv
ftxozä s·er·i IPFV Imperfective
ftxozä s·iv·i SJV Subjonctiv
ftxozä s·eiy·i LAUD Ameliorare
ftxozä s·äng·i PEJ Peiorativ