căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

ye (Adjectiv)

Pronunție (IPA):
Romania: satisfăcut
săturat
English: satisfied
content
satiated
full
Grup(uri) de tema: Emoțiile
Sursă: Frommer (05.04.2011)
naviteri.org