szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

omum (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): o.ˈmum
Polski: wiedzieć
znać
umieć
English: know
źródło: ASG (2009)

przykłady przedrostków

·am·omum PRZESZ przeszły prosty
·ìm·omum PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
·ìy·omum PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
·ay·omum PRZYSZ przyszły
·ol·omum PRZESZ przeszły dokonany
·er·omum TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
·iv·omum MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
om·ei·um POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
om·äng·um PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example