Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

Woordenlijst "geografie"

  Na'vi Dutch
'awkx[ʔawkʼ]n.envirgeogr
rotswand
'ora[ˈʔo.ɾa]n.envirgeogr
meer
atxkxe[atʼ.ˈkʼɛ]n.envirgeogr
land
Ayram Alusìng[aj.ˈɾam a.lu.ˈsɪŋ]n.geogr
Zwevende bergen
Halleluja bergen
Ayvitrayä Ramunong[aj.vit.ˈɾa.jæ ɾa.ˈmu.noŋ]n.geogr
Bron der Zielen
Eywa'eveng[ɛj.wa.ˈʔɛ.vɛŋ]n.geogr
Pandora (maan rond Polyphemus)
fäpa[ˈfæ.pa]n.geogr
top
bovenkant
kilvan[kil.ˈvan]n.geogr
rivier
kxor[kʼoɾ]n.envirgeogr
Een muur of brede wal van snelstromende watervallen die gekenmerkt worden door hun oorverdovend geraas en dodelijke kracht (telbaar, maar zeldzaam)
na'rìng[ˈnaʔ.ɾɪŋ]n.envirgeogr
bos
woud
payfya[ˈpaj.fja]n.envirgeogr
stroom
ram[ɾam]n.geogr
berg
ramtsyìp[ˈɾam.͡tsjɪp]n.geogr
heuvel
reym[ɾɛjm]n.geogr
droog land (op het droge i.p.v. in het water)
rurur[ɾu.ˈɾuɾ]n.envirgeogr
se'ayl[sɛ.ˈʔajl]n.envirgeogr
waterval
(aparte dunne waterval die recht omlaag valt)
spono[ˈspo.no]n.locgeogr
eiland
syanan[ˈsja.nan]n.envirgeogr
Waterval (een lange val of serie kleinere watervallen die achter elkaar voorkomen)
tseltsul[ˈ͡tsɛl.͡tsul]n.envirgeogr
stroomversnelling
(telbaar maar zeldzaam)
tsong[͡tsoŋ]n.locgeogr
vallei
txampay[tʼam.ˈpaj]n.envirgeogr
zee
oceaan