Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

Woordenlijst "milieu / omgeving"

  Na'vi Dutch
'akra[ˈʔak.ɾa]n.envir
grond (vruchtbaar)
'ana[ˈʔa.na]n.floraenvir
hangende rank
'awkx[ʔawkʼ]n.envirgeogr
rotswand
'ewll[ˈʔɛ.wlˌ]n.floraenvir
plant
'ora[ˈʔo.ɾa]n.envirgeogr
meer
atxkxe[atʼ.ˈkʼɛ]n.envirgeogr
land
fngap[fŋap]n.envir
metaal
hì'ang[ˈhɪʔ.aŋ]n.faunaenvir
insect
ìpxa[ɪ.ˈpʼa]n.floraenvir
varen
kelutral[ˈkɛl.ut.ɾal]n.floraenvir
Huisboom
spiritueel en fysiek huis van de Omatikaya clan
kxor[kʼoɾ]n.envirgeogr
Een muur of brede wal van snelstromende watervallen die gekenmerkt worden door hun oorverdovend geraas en dodelijke kracht (telbaar, maar zeldzaam)
lerìk[lɛ.ˈɾɪk]adj.floraenvir
bladrijk
na'rìng[ˈnaʔ.ɾɪŋ]n.envirgeogr
bos
woud
nguway[ˈŋu.waj]n.envir
gehuil
payfya[ˈpaj.fja]n.envirgeogr
stroom
payoang[paj.ˈo.aŋ]n.faunaenvir
vis
rina'[ɾi.ˈnaʔ]n.floraenvir
zaad
rìk[ɾɪk]n.envir
blad
rìn[ɾɪn]n.envir
hout
rurur[ɾu.ˈɾuɾ]n.envirgeogr
se'ayl[sɛ.ˈʔajl]n.envirgeogr
waterval
(aparte dunne waterval die recht omlaag valt)
spxam[spʼam]n.floraenvir
paddenstoel
swirä[swi.ˈɾæ]n.faunaenvir
wezen
creatuur
syanan[ˈsja.nan]n.envirgeogr
Waterval (een lange val of serie kleinere watervallen die achter elkaar voorkomen)
syulang[ˈsju.laŋ]n.floraenvir
bloem
taw[taw]n.envir
lucht
hemel
tawsyuratan[taw.sju.ˈɾa.tan]n.envir
aurora
tsawke[ˈ͡tsaw.kɛ]n.envir
zon
tseltsul[ˈ͡tsɛl.͡tsul]n.envirgeogr
stroomversnelling
(telbaar maar zeldzaam)
txampay[tʼam.ˈpaj]n.envirgeogr
zee
oceaan
txepram[tʼɛp.ˈɾam]n.envir
vulkaan
utral[ˈut.ɾal]n.floraenvir
boom
utraltsyìp[ˈut.ɾal.͡tsjɪp]n.floraenvir
struik
vul[vul]n.floraenvir
tak (van een boom)
ya[ja]n.envirweather
lucht
yayo[ˈja.jo]n.faunaenvir
vogel