căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

fnu (Verb, intranzitiv)

Pronunție (IPA): fnu
Romania: calma
fi liniștit
English: quiet
be quiet
Sursă: ASG

Exemple de Affixe

fn·am·u PST Preterit
fn·ìm·u PST Nuperitiv
fn·ìy·u FUT Previitor
fn·ay·u FUT Viitor
fn·ol·u PFV Perfectiv
fn·er·u IPFV Imperfective
fn·iv·u SJV Subjonctiv
fn·ei·u LAUD Ameliorare
fn·äng·u PEJ Peiorativ