Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

yäkx (werkwoord, overgankelijk)

Uitspraak (IPA): jækʼ
Dutch: negeren
niet (willen) zien
English: not notice
ignore
snub
Bron: naviteri.org (31 Mar 2015)

toevoegsel

y·am·äkx PST verleden tijd
y·ìm·äkx PST nabij verleden (is net gebeurd)
y·ìy·äkx FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
y·ay·äkx FUT toekomende tijd
y·ol·äkx PFV voltooid verleden tijd
y·er·äkx IPFV onvoltooid verleden tijd
y·iv·äkx SJV subjunctief, aanvoegende wijs
y·ei·äkx LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
y·äng·äkx PEJ pejoratief (negatieve connotatie)