vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tsaria (vztažná zájmena)

výslovnost (IPA): ˈ͡tsa.ɾi.a
Czech: vztažné zájmeno vedlejší věty tématické
zkráceno z tsa'uri a
English: that
relative pronoun to a topic clause
short form of: tsa'uri a
zdroj: (18 Jun 2010)
forum.learnnavi.org

příbuzná slova

tsa'u to, tamto (jen neživotná věc, pozor - množné číslo aysa’u, na rozdíl od podst.jm.)
tsal to
ta věc
(jako podmět přechodného slovesa)
zkrácený tvar
tsa'ul
tsat tamto, to (neživotná věc, koncovka -t = předmět slovesa p., akuzativ)
tsaw tamto, to (neživotná věc, tvar tsa’u, podmět slovesa n., nominativ)
tsar tomu
té věci
(jako nepřímý předmět)
zkrácený tvar
tsa'ur / tsa'uru