Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

fyel (werkwoord, overgankelijk)

Uitspraak (IPA): fjɛl
Dutch: bezegelen
vastleggen
(iets dusdanig vastleggen dat het onwaarschijnlijk is (of in elk geval niet de bedoeling) dat het verbroken wordt)
English: seal
cement
make impervious
(make something tight and secure, so that it is unlikely (or at least not intended) to be broken)
Bron: Frommer (19 Jun 2012)
naviteri.org

toevoegsel

fy·am·el PST verleden tijd
fy·ìm·el PST nabij verleden (is net gebeurd)
fy·ìy·el FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
fy·ay·el FUT toekomende tijd
fy·ol·el PFV voltooid verleden tijd
fy·er·el IPFV onvoltooid verleden tijd
fy·iv·el SJV subjunctief, aanvoegende wijs
fy·ei·el LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
fy·äng·el PEJ pejoratief (negatieve connotatie)