Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

kekem ke si (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): ˈkɛ.kɛm kɛ si
Dutch: niets doen
English: do nothing
Bron: Frommer (24. Juli 2011)
naviteri.org

toevoegsel

kekem k·am·e si PST verleden tijd
kekem k·ìm·e si PST nabij verleden (is net gebeurd)
kekem k·ìy·e si FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
kekem k·ay·e si FUT toekomende tijd
kekem k·ol·e si PFV voltooid verleden tijd
kekem k·er·e si IPFV onvoltooid verleden tijd
kekem k·iv·e si SJV subjunctief, aanvoegende wijs
kekem ke s·eiy·i LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
kekem ke s·äng·i PEJ pejoratief (negatieve connotatie)