szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

vingkap (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ˈviŋ.kap
Polski: zaglądać do czyjegoś umysłu
czytać komuś w myślach
(ang. occur to one, pop into one's mind, strike one)
English: occur to one
pop into one's mind
strike one
źródło: Frommer (04. Sept 2011)
naviteri.org

przykłady przedrostków

v·am·ingkap PRZESZ przeszły prosty
v·ìm·ingkap PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
v·ìy·ingkap PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
v·ay·ingkap PRZYSZ przyszły
v·ol·ingkap PRZESZ przeszły dokonany
v·er·ingkap TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
v·iv·ingkap MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
vingk·ei·ap POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
vingk·äng·ap PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)