szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

var (czasownik modalny, nieprzechodni)

wymowa (IPA): vaɾ plumps/1ba7168a-0afa-43be-b866-f026ab9cfa10.mp3
Polski: utrzymywać w stanie
kontynuować wykonywanie czynności
English: to persist in a state
to continue to perform an action
źródło: Frommer (01.12. 2010)
forum.learnnavi.org

przykłady przedrostków

v·am·ar PRZESZ przeszły prosty
v·ìm·ar PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
v·ìy·ar PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
v·ay·ar PRZYSZ przyszły
v·ol·ar PRZESZ przeszły dokonany
v·er·ar TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
v·iv·ar MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
v·ei·ar POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
v·äng·ar PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example