szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

mok (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): mok
Polski: sugerować
proponować
English: suggest
źródło: Frommer (26. Sep 2010)
naviteri.org

przykłady przedrostków

m·am·ok PRZESZ przeszły prosty
m·ìm·ok PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
m·ìy·ok PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
m·ay·ok PRZYSZ przyszły
m·ol·ok PRZESZ przeszły dokonany
m·er·ok TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
m·iv·ok MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
m·ei·ok POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
m·äng·ok PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example