vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

ngop (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ŋop
Czech: tvořit, vytvořit
English: create
zdroj: Taronyu's Dictionary => Frommer

příklady afixů

ng·am·op PST minulý čas
ng·ìm·op PST nedávná minulost
ng·ìy·op FUT blízká budoucnost
ng·ay·op FUT budoucí čas
ng·ol·op PFV dokonavý vid
ng·er·op IPFV nedokonavý vid
ng·iv·op SJV konjunktiv
ng·ei·op LAUD pozitivní postoj mluvčího
ng·äng·op PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze