vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

ka (předložka)

výslovnost (IPA): ka plumps/ae16080d-af9a-4726-8a57-fc2c8188c02a.mp3
Czech: přes, od jedné strany ke druhé, napříč celým (místně ve smyslu důkladného pokrytí celého povrchu, na rozdíl od few - "z jedné strany na druhou")
v kombinaci s časovým podst.jm. a příponou -o upřesňuje význam “doba trvání”
English: across
covering thoroughly
Skupiny témat: místa / popis míst
zdroj: Taronyu's dictionary 9.75 < Frommer

vzorové věty a fráze