vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kenong (sloveso)

výslovnost (IPA): ˈkɛ.noŋ
Czech: reprezentovat, být příkladem (odv. z ke - ne a nong - následovat)
English: model
represent
exemplify
zdroj: ASG

příklady afixů

k·am·enong PST minulý čas
k·ìm·enong PST nedávná minulost
k·ìy·enong FUT blízká budoucnost
k·ay·enong FUT budoucí čas
k·ol·enong PFV dokonavý vid
k·er·enong IPFV nedokonavý vid
k·iv·enong SJV konjunktiv
ken·ei·ong LAUD pozitivní postoj mluvčího
ken·äng·ong PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze