vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

inan (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): i.ˈnan
Czech: číst něco (text i stopy), získat nějakou znalost pomocí smyslového vnímání
hovorově též: vědět kdo je kdo, znát koho
English: read (the forest)
gain knowledge from sensory input
(colloquially) know what someone is about
know someone's "deal"
zdroj: naviteri.org (04 Sept 2011); naviteri.org (02 Oct 2012)

příklady afixů

·am·inan PST minulý čas
·ìm·inan PST nedávná minulost
·ìy·inan FUT blízká budoucnost
·ay·inan FUT budoucí čas
·ol·inan PFV dokonavý vid
·er·inan IPFV nedokonavý vid
·iv·inan SJV konjunktiv
in·ei·an LAUD pozitivní postoj mluvčího
in·äng·an PEJ negativní postoj mluvčího