szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

inan (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): i.ˈnan
Polski: otrzymać wiedzę z wejścia sensorycznego
(podczas połączenia z np. Ikranem - przyp. tłum.)
English: read (the forest)
gain knowledge from sensory input
(colloquially) know what someone is about
know someone's "deal"
źródło: naviteri.org (04 Sept 2011); naviteri.org (02 Oct 2012)

przykłady przedrostków

·am·inan PRZESZ przeszły prosty
·ìm·inan PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
·ìy·inan PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
·ay·inan PRZYSZ przyszły
·ol·inan PRZESZ przeszły dokonany
·er·inan TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
·iv·inan MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
in·ei·an POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
in·äng·an PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)