Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

inan (werkwoord, overgankelijk)

Uitspraak (IPA): i.ˈnan
Dutch: lezen (b.v. het bos)
kennis vergaren via de zintuigen
English: read (the forest)
gain knowledge from sensory input
(colloquially) know what someone is about
know someone's "deal"
Bron: naviteri.org (04 Sept 2011); naviteri.org (02 Oct 2012)

toevoegsel

·am·inan PST verleden tijd
·ìm·inan PST nabij verleden (is net gebeurd)
·ìy·inan FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
·ay·inan FUT toekomende tijd
·ol·inan PFV voltooid verleden tijd
·er·inan IPFV onvoltooid verleden tijd
·iv·inan SJV subjunctief, aanvoegende wijs
in·ei·an LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
in·äng·an PEJ pejoratief (negatieve connotatie)