Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

fpak (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): fpak
Dutch: actie uitstellen
wachten
English: hold off
suspend action (that's already in progress)
Bron: ASG; naviteri.org (30 Nov 2015)

toevoegsel

fp·am·ak PST verleden tijd
fp·ìm·ak PST nabij verleden (is net gebeurd)
fp·ìy·ak FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
fp·ay·ak FUT toekomende tijd
fp·ol·ak PFV voltooid verleden tijd
fp·er·ak IPFV onvoltooid verleden tijd
fp·iv·ak SJV subjunctief, aanvoegende wijs
fp·ei·ak LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
fp·äng·ak PEJ pejoratief (negatieve connotatie)