Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

yune (werkwoord, overgankelijk)

Uitspraak (IPA): ˈju.nɛ
Dutch: luisteren naar
English: listen to
Bron: 27 Nov 2012
naviteri.org

toevoegsel

y·am·une PST verleden tijd
y·ìm·une PST nabij verleden (is net gebeurd)
y·ìy·une FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
y·ay·une FUT toekomende tijd
y·ol·une PFV voltooid verleden tijd
y·er·une IPFV onvoltooid verleden tijd
y·iv·une SJV subjunctief, aanvoegende wijs
yun·ei·e LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
yun·äng·e PEJ pejoratief (negatieve connotatie)

gerelateerde woorden

stawm horen
stawmtswo gehoor
hoor zintuig
pam geluid
tìng mikyun luisteren
let. een oor geven