vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

pey (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): pɛjplumps/4165c6a2-750b-43eb-83d4-03fdcaeaa13d.mp3
Czech: čekat, počkat, očekávat
English: wait
wait for
zdroj: Frommer (23. Apr 2012)
forum.learnnavi.org

příklady afixů

p·am·ey PST minulý čas
p·ìm·ey PST nedávná minulost
p·ìy·ey FUT blízká budoucnost
p·ay·ey FUT budoucí čas
p·ol·ey PFV dokonavý vid
p·er·ey IPFV nedokonavý vid
p·iv·ey SJV konjunktiv
p·ei·ey LAUD pozitivní postoj mluvčího
p·äng·ey PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze