szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

velek (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ˈvɛ.lɛk
Polski: poddać się
skapitulować
przyznać się do porażki
English: give up
surrender
concede defeat
Grupy tematyczne: bitwa / wojna bitwa / wojna
źródło: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

przykłady przedrostków

v·am·elek PRZESZ przeszły prosty
v·ìm·elek PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
v·ìy·elek PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
v·ay·elek PRZYSZ przyszły
v·ol·elek PRZESZ przeszły dokonany
v·er·elek TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
v·iv·elek MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
vel·ei·ek POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
vel·äng·ek PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)