Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

kllpä (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): klˌ.ˈpæplumps/ab18b400-ba0f-4a9c-9896-be3d071400df.mp3
Dutch: landen
de grond bereiken
English: land
reach the ground
Bron: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

toevoegsel

kllp·am·ä PST verleden tijd
kllp·ìm·ä PST nabij verleden (is net gebeurd)
kllp·ìy·ä FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
kllp·ay·ä FUT toekomende tijd
kllp·ol·ä PFV voltooid verleden tijd
kllp·er·ä IPFV onvoltooid verleden tijd
kllp·iv·ä SJV subjunctief, aanvoegende wijs
kllp·ei·ä LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
kllp·äng·ä PEJ pejoratief (negatieve connotatie)