Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

yawo (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): ja.ˈwo
Dutch: lanceren
English: take off
launch
Bron: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

toevoegsel

yaw·am·o PST verleden tijd
yaw·ìm·o PST nabij verleden (is net gebeurd)
yaw·ìy·o FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
yaw·ay·o FUT toekomende tijd
yaw·ol·o PFV voltooid verleden tijd
yaw·er·o IPFV onvoltooid verleden tijd
yaw·iv·o SJV subjunctief, aanvoegende wijs
yaw·ei·o LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
yaw·äng·o PEJ pejoratief (negatieve connotatie)