vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tsìsyì (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈ͡tsɪ.sjɪ
Czech: šeptat, šuškat (mluvit velice potichu)
English: whisper
zdroj: Frommer (24.09. 2011)
naviteri.org

příklady afixů

ts·am·ìsyì PST minulý čas
ts·ìm·ìsyì PST nedávná minulost
ts·ìy·ìsyì FUT blízká budoucnost
ts·ay·ìsyì FUT budoucí čas
ts·ol·ìsyì PFV dokonavý vid
ts·er·ìsyì IPFV nedokonavý vid
ts·iv·ìsyì SJV konjunktiv
tsìsy·eiy·ì LAUD pozitivní postoj mluvčího
tsìsy·äng·ì PEJ negativní postoj mluvčího