Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

tsìsyì (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): ˈ͡tsɪ.sjɪ
Dutch: fluisteren
English: whisper
Bron: Frommer (24.09. 2011)
naviteri.org

toevoegsel

ts·am·ìsyì PST verleden tijd
ts·ìm·ìsyì PST nabij verleden (is net gebeurd)
ts·ìy·ìsyì FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
ts·ay·ìsyì FUT toekomende tijd
ts·ol·ìsyì PFV voltooid verleden tijd
ts·er·ìsyì IPFV onvoltooid verleden tijd
ts·iv·ìsyì SJV subjunctief, aanvoegende wijs
tsìsy·eiy·ì LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
tsìsy·äng·ì PEJ pejoratief (negatieve connotatie)