szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

tsìsyì (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ˈ͡tsɪ.sjɪ
Polski: szeptać
podszepnąć
mówić na ucho
szeleścić
English: whisper
źródło: Frommer (24.09. 2011)
naviteri.org

przykłady przedrostków

ts·am·ìsyì PRZESZ przeszły prosty
ts·ìm·ìsyì PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
ts·ìy·ìsyì PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
ts·ay·ìsyì PRZYSZ przyszły
ts·ol·ìsyì PRZESZ przeszły dokonany
ts·er·ìsyì TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
ts·iv·ìsyì MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
tsìsy·eiy·ì POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
tsìsy·äng·ì PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)