szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

vin (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): vin
Polski: zapytanie
zapytać o
English: request
ask for
źródło: Frommer (31. Aug 2011)
naviteri.org

przykłady przedrostków

v·am·in PRZESZ przeszły prosty
v·ìm·in PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
v·ìy·in PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
v·ay·in PRZYSZ przyszły
v·ol·in PRZESZ przeszły dokonany
v·er·in TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
v·iv·in MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
v·eiy·in POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
v·äng·in PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)