vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tslam (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ͡tslam
Czech: rozumět, chápat, pochopit
English: understand
zdroj: ASG (2009)

příklady afixů

tsl·am·am PST minulý čas
tsl·ìm·am PST nedávná minulost
tsl·ìy·am FUT blízká budoucnost
tsl·ay·am FUT budoucí čas
tsl·ol·am PFV dokonavý vid
tsl·er·am IPFV nedokonavý vid
tsl·iv·am SJV konjunktiv
tsl·ei·am LAUD pozitivní postoj mluvčího
tsl·äng·am PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze