vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

ralpeng (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ɾal.ˈpɛŋ
Czech: vysvětlovat význam, překládat (slož.sl. z ral - význam a peng - říci)
infixy ralp‹1›‹2›‹3›eng
English: interpret
translate
Skupiny témat: lingvistika / jazyk
zdroj: Turonyu's Dictionary 10.015 => Frommer

příklady afixů

ralp·am·eng PST minulý čas
ralp·ìm·eng PST nedávná minulost
ralp·ìy·eng FUT blízká budoucnost
ralp·ay·eng FUT budoucí čas
ralp·ol·eng PFV dokonavý vid
ralp·er·eng IPFV nedokonavý vid
ralp·iv·eng SJV konjunktiv
ralp·ei·eng LAUD pozitivní postoj mluvčího
ralp·äng·eng PEJ negativní postoj mluvčího