Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

Woordenlijst "objecten/object-beschrijvingen"

  Na'vi Dutch
flì[flɪ]adj.objnfp
dun
nvm.
hewne[ˈhɛw.nɛ]adj.objnfp
zacht (ding)
hìno[hɪ.ˈno]adj.objnfp
fijn
precies
gedetailleerd
le'en[lɛ.ˈʔɛn]adj.objnfp
speculatief
intuïtief (van actie
niet een persoon)
mek[mɛk]adj.objfignfp
zij (twee)
die twee
reng[ɾɛŋ]adj.objfig
ondiep (fysiek)
säfyep[sæ.ˈfjɛp]n.obj
handgreep
handvat
sìlronsem[sɪl.ˈɾon.sɛm]adj.objnfp
slim (ding)
spuwin[ˈspu.win]adj.objnfp
oud (niet voor mensen)
van voorheen