keresett szó:

csak pontos egyezés
miben:

Szóosztályok

nagy
fõnév
melléknév
ige
toldalék
határozószó
nyelvi gesztus, indulatszó
kérdő névmások
számnév
személyes névmások
kötőszó