keresett szó:

csak pontos egyezés
miben:

[management_classification_headline]

[management_name_of_class]
fõnév
melléknév
ige
toldalék
határozószó
nyelvi gesztus, indulatszó
kérdő névmások
számnév
személyes névmások
kötőszó