szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

eyk (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ɛjk
Polski: przewodzić
kierować
prowadzić
English: lead
źródło: ASG

przykłady przedrostków

·am·eyk PRZESZ przeszły prosty
·ìm·eyk PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
·ìy·eyk PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
·ay·eyk PRZYSZ przyszły
·ol·eyk PRZESZ przeszły dokonany
·er·eyk TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
·iv·eyk MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
·ei·eyk POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
·äng·eyk PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)