vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

zenke (modální sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈzɛn.kɛplumps/fa7a95c3-b67d-45ca-b739-a12d899dd4c1.mp3
Czech: nesmět (výslovnost zengke, zkrácený tvar od zene ke, pozor - atypické infixy z‹1›‹2›en‹3›ke. Za infixy ‹uy› a ‹ats› v pozici ‹3› zůstává "e" nezkrácené: zen‹uy›eke, zen‹ats›eke)
English: must not
zdroj: forum.learnnavi.org (05 Sept 2011)

příklady afixů

z·am·enke PST minulý čas
z·ìm·enke PST nedávná minulost
z·ìy·enke FUT blízká budoucnost
z·ay·enke FUT budoucí čas
z·ol·enke PFV dokonavý vid
z·er·enke IPFV nedokonavý vid
z·iv·enke SJV konjunktiv
zen·ei·ke LAUD pozitivní postoj mluvčího
zen·äng·ke PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze