vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tswìk kxenerit (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ͡tswɪk ˈkʼɛ.nɛɾ.it
Czech: kouřit (dosl. sát kouř)
English: smoke (a cigarette)
zdroj: naviteri.org (30 Jun 2017)

příklady afixů

tsw·am·ìk kxenerit PST minulý čas
tsw·ìm·ìk kxenerit PST nedávná minulost
tsw·ìy·ìk kxenerit FUT blízká budoucnost
tsw·ay·ìk kxenerit FUT budoucí čas
tsw·ol·ìk kxenerit PFV dokonavý vid
tsw·er·ìk kxenerit IPFV nedokonavý vid
tsw·iv·ìk kxenerit SJV konjunktiv
tsw·eiy·ìk kxenerit LAUD pozitivní postoj mluvčího
tsw·äng·ìk kxenerit PEJ negativní postoj mluvčího