vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tswìk (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ͡tswɪk
Czech: sát, nasávat
English: suck
zdroj: naviteri.org (30 Jun 2017)

příklady afixů

tsw·am·ìk PST minulý čas
tsw·ìm·ìk PST nedávná minulost
tsw·ìy·ìk FUT blízká budoucnost
tsw·ay·ìk FUT budoucí čas
tsw·ol·ìk PFV dokonavý vid
tsw·er·ìk IPFV nedokonavý vid
tsw·iv·ìk SJV konjunktiv
tsw·eiy·ìk LAUD pozitivní postoj mluvčího
tsw·äng·ìk PEJ negativní postoj mluvčího