vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

ue' (sloveso)

výslovnost (IPA): u.ˈɛʔ
Czech: zvracet
English: vomit
vomit up
zdroj: naviteri.org (30 Jun 2016)

příklady afixů

·am·ue' PST minulý čas
·ìm·ue' PST nedávná minulost
·ìy·ue' FUT blízká budoucnost
·ay·ue' FUT budoucí čas
·ol·ue' PFV dokonavý vid
·er·ue' IPFV nedokonavý vid
·iv·ue' SJV konjunktiv
u·ei·e' LAUD pozitivní postoj mluvčího
u·äng·e' PEJ negativní postoj mluvčího