szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

ue' (czasownik)

wymowa (IPA): u.ˈɛʔ
Polski: wymiotować
zwymiotować
rzygać
English: vomit
vomit up
źródło: naviteri.org (30 Jun 2016)

przykłady przedrostków

·am·ue' PRZESZ przeszły prosty
·ìm·ue' PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
·ìy·ue' PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
·ay·ue' PRZYSZ przyszły
·ol·ue' PRZESZ przeszły dokonany
·er·ue' TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
·iv·ue' MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
u·ei·e' POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
u·äng·e' PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)