szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

kxìm (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): kʼɪm
Polski: rozkazać
przydzielić zadanie
English: command
order
assign a task
źródło: naviteri.org (02 Oct 2014)

przykłady przedrostków

kx·am·ìm PRZESZ przeszły prosty
kx·ìm·ìm PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
kx·ìy·ìm PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
kx·ay·ìm PRZYSZ przyszły
kx·ol·ìm PRZESZ przeszły dokonany
kx·er·ìm TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
kx·iv·ìm MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
kx·eiy·ìm POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
kx·äng·ìm PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)