vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

'eko (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈʔɛ.ko
Czech: (za)útočit (na někoho, na něco), napadnout někoho
English: attack
pour down (of weather)
Skupiny témat: bitva / válka zbraně / lov
zdroj: ASG

příklady afixů

'·am·eko PST minulý čas
'·ìm·eko PST nedávná minulost
'·ìy·eko FUT blízká budoucnost
'·ay·eko FUT budoucí čas
'·ol·eko PFV dokonavý vid
'·er·eko IPFV nedokonavý vid
'·iv·eko SJV konjunktiv
'ek·ei·o LAUD pozitivní postoj mluvčího
'ek·äng·o PEJ negativní postoj mluvčího