szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

vll (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): vlˌ
Polski: wskazać
oznaczyć
English: indicate
point at
źródło: Frommer (19 Jun 2012)
naviteri.org

przykłady przedrostków

v·am·ll PRZESZ przeszły prosty
v·ìm·ll PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
v·ìy·ll PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
v·ay·ll PRZYSZ przyszły
v·ol· PRZESZ przeszły dokonany
v·er·ll TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
v·iv·ll MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
v·eiy·ll POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
v·äng·ll PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)