szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

rawn (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ɾawn
Polski: zmieniać
zamieniać
zastąpić
English: replace
substitute
źródło: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

przykłady przedrostków

r·am·awn PRZESZ przeszły prosty
r·ìm·awn PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
r·ìy·awn PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
r·ay·awn PRZYSZ przyszły
r·ol·awn PRZESZ przeszły dokonany
r·er·awn TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
r·iv·awn MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
r·ei·awn POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
r·äng·awn PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)