vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

syaw (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): sjaw
Czech: volat, zavolat
English: call
zdroj: en.wiktionary.org

příklady afixů

sy·am·aw PST minulý čas
sy·ìm·aw PST nedávná minulost
sy·ìy·aw FUT blízká budoucnost
sy·ay·aw FUT budoucí čas
sy·ol·aw PFV dokonavý vid
sy·er·aw IPFV nedokonavý vid
sy·iv·aw SJV konjunktiv
sy·ei·aw LAUD pozitivní postoj mluvčího
sy·äng·aw PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze