szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

vrrìn (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ˈvrˌ.ɪn
Polski: być zajętym (negatywna konotacja)
być zmęczonym lub przytłoczonym jakąś czynnością
English: be busy (negative connotation)
be tired out and overwhelmed by an activity
źródło: Frommer (29. Sept 2010)
naviteri.org

przykłady przedrostków

v·am·rrìn PRZESZ przeszły prosty
v·ìm·rrìn PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
v·ìy·rrìn PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
v·ay·rrìn PRZYSZ przyszły
v·ol·rrìn PRZESZ przeszły dokonany
v·er·ìn TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
v·iv·rrìn MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
vrr·eiy·ìn POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
vrr·äng·ìn PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)