Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

zo (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): zo
Dutch: gezond zijn
goed functioneren
zijn zoals het hoort
English: be well
be intact
be as it should be
work correctly
work as nature intended
Bron: Frommers Blog (16. Juli 2010)
naviteri.org

toevoegsel

z·am·o PST verleden tijd
z·ìm·o PST nabij verleden (is net gebeurd)
z·ìy·o FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
z·ay·o FUT toekomende tijd
z·ol·o PFV voltooid verleden tijd
z·er·o IPFV onvoltooid verleden tijd
z·iv·o SJV subjunctief, aanvoegende wijs
z·ei·o LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
z·äng·o PEJ pejoratief (negatieve connotatie)