vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tsngawvìk (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈ͡tsŋaw.vɪk
Czech: brečet, plakat
English: cry
weep
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

příklady afixů

tsng·am·awvìk PST minulý čas
tsng·ìm·awvìk PST nedávná minulost
tsng·ìy·awvìk FUT blízká budoucnost
tsng·ay·awvìk FUT budoucí čas
tsng·ol·awvìk PFV dokonavý vid
tsng·er·awvìk IPFV nedokonavý vid
tsng·iv·awvìk SJV konjunktiv
tsngawv·eiy·ìk LAUD pozitivní postoj mluvčího
tsngawv·äng·ìk PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze