szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

tsngawvìk (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ˈ͡tsŋaw.vɪk
Polski: płakać
zapłakać
opłakiwać
szlochać
English: cry
weep
źródło: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

przykłady przedrostków

tsng·am·awvìk PRZESZ przeszły prosty
tsng·ìm·awvìk PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
tsng·ìy·awvìk PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
tsng·ay·awvìk PRZYSZ przyszły
tsng·ol·awvìk PRZESZ przeszły dokonany
tsng·er·awvìk TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
tsng·iv·awvìk MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
tsngawv·eiy·ìk POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
tsngawv·äng·ìk PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example