Dict-Na'vi.com Anki

Anki Gericht woorden leren met Anki!

Anki traint het herinneringsvermogen en ondersteunt bij het leren door constant herhalen van ingegeven informatie, of het woorden zijn of andere gegevens. Het programma analyseert wat tot dantoe correct is beantwoord en vraagt daarna de foute antwoorden vaker. Daarnaast biedt Anki de mogelijkheid, woorden die als geluidsbestanden zijn opgelagen, weer te geven. De woordenlijst alsook de geluidsbestanden van Dict-Na'vi.com zijn voor dit programma beschikbaar.

Aktuele woordenlijst ophalen: dict-navi.txt
Aktuele geluidsbestanden ophalen: dict-navi.media.zip

Zie ook: jMemorize

Woorden importeren:

  1. Download de woordenlijst en/of de geluidsbestanden.
  2. Start het programma en klik: [File] -> [Import].
  3. Kies dict-navi.txt en importeer deze gegevens.
  4. In het volgende importeer-venster: klik gewoon op 'importeren'. Hierop volgt een statusbericht
    Aanwijzing: Mogelijk rapporteert het statusbericht dat sommige woorden dubbel aanwezig zijn. Dat komt omdat hier en daar de betekenis van een woord niet eenduidig is. Daarom staat het woord met elke betekenis in de lijst.
  5. Sluit het statusbericht en klik [File] -> [Save as].
  6. Kies een map om in op te slaan en een naam voor het bestand.Nu kunt u met Anki leren zonder de geluidsbestanden te gebruiken.
  7. Wilt u de geluidsbestanden gebruiken, ga dan met de verkenner naar de map waar de Dict-Na'vi.com woordenlijst staan, maak daarin een map aan genaamd <naam>.media. Heet uw map b.v. dict-navi, noem dan de nieuwe map dict-navi.media.
  8. Pak dict-navi_audio.zip uit in de nieuwe map. Vanaf nu kan Anki het betreffende woord uitspreken als hiervoor een geluidsfragment aanwezig is.